รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพสูงพร้อมโอกาสสำหรับทุกคน อะดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นนครที่มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและมีความสวยงามทันสมัย และหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสารชื่อดังระดับโลกจัดอันดับให้เป็นเมืองในกลุ่มอันดับ 10 ต้นๆ ซ้ำกันหลายครั้งส่วนโลนลีย์แพลนเน็ตกล่าวว่ารัฐเซาท์ออสเตรเลียให้ประสบการณ์‘ออสเตรเลีย’ที่ดีที่สุดและจัดให้เราอยู่ในอันดับที่ห้าในภูมิภาคชั้นยอดสำหรับการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในปี 2017

เพราะเราเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกว่าเมืองของออสเตรเลียอื่น ๆ ส่วนมาก เราจึงไม่มีจราจรติดขัดหรือสถานที่ที่มีความแออัดเกินไป เครือข่ายการขนส่งสาธารณะของเรา ซึ่งประกอบด้วยรถประจำทาง รถไฟและรถราง นั้นเป็นเครือข่ายที่มีการวางแผนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เมืองของเราสะอาด มีท้องฟ้าสีฟ้าใสและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ประทับใจและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เรียนและสันทนาการก็ถูกมากด้วย

รัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี การวิจัย นวัตกรรม การท่องเที่ยวและงานศิลปะ มีอุตสาหกรรมหลักคือการป้องกัน การผลิต  วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการจัดการน้ำ ปฏิทินงานประจำปีของเราประกอบด้วยเทศกาลอะดิเลดและงานเทศกาลดนตรีนานาชาติซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เทศกาลอะดิเลด ทัวร์ดาวน์อันเดอร์ การแข่งขันรักบี้นานาชาติเจ็ดคนและการแข่งคริกเก็ต – แล้วยังมีเทศกาลและการแข่งกีฬาอื่นๆ อีกมากกว่าร้อยครั้ง มีอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอในอะดิเลด

ท่านสามารถมาอะดิเลดได้ด้วยเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศจากประเทศต่างๆจำนวนมาก

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้จัดประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศให้นักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี1980เรามีโรงเรียนรัฐบาล140 แห่งในมหานครอะดิเลดและรัฐเซาท์ออสเตรเลียระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับการรับรองวุฒิ ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ ปัจจุบัน โรงเรียนของเรามีโอกาสต้อนรับนักเรียนจำนวนมากกว่า1400คนจาก45ประเทศ นักเรียนในท้องที่และนักเรียนต่างชาติจึงมีโอกาสที่จะพบปะและคลุกคลีกับวัฒนธรรมอื่นๆ และกลายเป็นพลเมืองโลก

ความปลอดภัยและสวัสดิการของนักเรียน

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความปลอดภัยและสวัสดิการของนักเรียนต่างชาติทุกคนและคงไว้ซึ่งบริการติดต่อยามฉุกเฉินตลอด 24ชั่วโมง บริการสนับสนุนของเราเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนท่านออกจากบ้านและดำเนินต่อไปตลอดหลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านสนุกสนานกับประสบการณ์ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ทั้งที่โรงเรียนและที่ครอบครัวโฮมสเตย์ของท่าน

บริการระดับสูง

เราภูมิใจที่ได้เสนอบริการระดับสูงแก่นักเรียนต่างชาติทุกคนของเราและบิดามารดาของพวกเขา ครอบครัวโฮมสเตย์ ตัวแทนทางการศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการรับรองวุฒิ หลักสูตรการศึกษาของเราทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงที่พักแบบครอบครัวโฮมสเตย์นั้นได้รับการจัดการจากส่วนกลาง ภายในสำนักงานของเรา โดยคณะผู้ให้การดูแลที่อุทิศตนให้กับความสำเร็จและประสบการณ์ที่มีคุณค่าของท่าน นี่คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียเป็นหนึ่งไม่เหมือนใครในออสเตรเลีย

 

Choose your language